Значення творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу учасників навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2022-11-17

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського

Анотація

В епоху інформаційного суспільства особливого значення набуває творча спадщина Григорія Сковороди стосовно розвитку наукового потенціалу суб’єктів освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти. В умовах військової агресії в Україні важливо перейти від споглядального ставлення до творчої спадщини духовного «батька нації» Григорія Сковороди, її перманентного застосування, до активного й креативного, коли ця спадщина перетворюється у головний рушій мобілізації духовних сил особистості кожного українця, і, безперечно, розвитку наукового потенціалу суб’єктів освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кундій Ж. Значення творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу учасників навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти / Ж. П. Кундій // Лише той Учитель, хто живе так, як навчає : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії, (Полтава, 17 листопада 2022 р.) / уклад. : Л. Литвинюк, М. Чиркова ; Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПАНО, 2023. – С. 55–57.