Сучасні інформаційні технології і традиційні форми навчання у підготовці фахівців на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією

Ескіз недоступний

Дата

2014-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Сучасні інформаційні технології і традиційні форми навчання у підготовці фахівців на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією / О. І. Тесленко, Г. М. Кузь, О. Б. Тумакова, В. С. Кузь // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 303–304.