Спосіб оптимізації лікування синдрому поліорганної недостатності у новонароджених

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

МІністерство науки і освіти України. Державний департамент інтелектуальної власності

Анотація

Спосіб оптимізації лікування синдрому поліорганної недостатності у новонароджених, що включає призначення сукцинату натрію, який відрізняється тим, що новонародженим із СПОН, які мають ознаки системного запалення додатково призначається рекомбінантний людський альфа-2b інтерферон.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 71936 Україна A61P 37/02 (2006.01). Спосіб оптимізації лікування синдрому поліорганної недостатності у новонароджених / Д. А. Шкурупій – u201202406; Заявл. 29.02.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.