Акушерство

Анотація

Підручник написаний згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар-стоматолог" у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю "Стоматологія", затвердженого МОЗ України 06.07.2010 року та навчальної програми з акушерства для спеціальності 7.12010006 "Стоматологія", що затверджена МОЗ України 28.11.2014 року для вивчення студентами;стоматологами 4-го курсу розділу "Фізіологічний перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Перинатальні ускладнення". Підручник складено відповідно до сучасних клінічних протоколів, затверджених МОЗ України. В ньому наведені дані про організацію акушерської служби в Україні, викладені питання фізіологічного перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду, діагностики ста; ну внутрішньоутробного плода, плацентарної недостатності, затримки розвитку і дистресу плода. Представлена інформація щодо перинатальної охорони плода, фізіології і патології періоду новонародженості, фармакотерапії в акушерстві. Великий розділ підручника присвячений тазовим передлежанням, вузьким та звуженим тазам, аномаліям пологової діяльності, неправильним положенням плода, гіпертензивним розладам при вагітності, акушерським кровотечам. Значна увага надана екстрагенітальній патології у вагітних: захворюванням серцево-судинної, дихальної, нервової систем, нирок, цукровому діабету, наведені клініка, діагностика та сучасні методи лікування цих станів. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації.

Опис

Ключові слова

вагітність, пологи, акушерство, патологічні пологи, акушерські кровотечі, екстрагенітальна паталогія

Бібліографічний опис

Акушерство : підруч. для студентів вищих медичних навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації / В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська, Т. Ю. Ляховська [та ін.] ; за ред. В. К. Ліхачова. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 336 с.