Спосіб усунення гіперестезії на етапах препарування вітальних зубів

Ескіз недоступний

Дата

2020-07-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)

Анотація

Спосіб усунення гіперестезії на етапах препарування вітальних зубів шляхом застосування засобу для місцевого впливу на тверді тканини відпрепарованих вітальних зубів "Бішофіт Полтавський", 10 % розчин, у вигляді електрофорезу або аплікацій, щоденно, курсом 7-10 процедур. Алгоритм індивідуальної гігієни включає в себе використання органічної лікувальної зубної пасти BishEffekt, органічного лікувального ополіскувача BishEffekt.
Способ устранения гиперестезии на этапах препарирования витальных зубов путем применения средства для местного воздействия на твердые ткани отпрепарированных поздравительных зубов "Бишофит Полтавский", 10% раствор в виде электрофореза или аппликаций, ежедневно, курсом 7-10 процедур. Алгоритм индивидуальной гигиены включает в себя использование органического лечебной зубной пасты BishEffekt, органического лечебного ополаскивателя BishEffekt.
The method of eliminating hyperesthesia at the stages of preparation of vital teeth by applying a means for local exposure to hard tissues of prepared vital teeth "Bischofite Poltava", 10% solution, in the form of electrophoresis or applications, daily, a course of 7-10 procedures. The algorithm of personal hygiene includes the use of organic medical toothpaste BishEffekt, organic medical rinse BishEffekt.

Опис

Ключові слова

гіперестезія, препарування вітальних зубів, місцеве лікування, "Бішофіт Полтавський", зубна паста BishEffekt, ополіскувач BishEffekt, гиперестезия, препарирования витальных зубов, местное лечение, Бишофит Полтавский", зубная паста BishEffekt, ополаскиватель BishEffekt, hyperesthesia, preparation of vital teeth, local treatment, "Bischofite Poltava", toothpaste BishEffekt, BishEffekt rinse aid

Бібліографічний опис

Пат. 143046 МПК (2020.01) А 61К 6/00, А 61 С 17/00. Спосіб усунення гіперестезії на етапах препарування вітальних зубів / Дворник В. М., Іленко Н. М., Рябушко Н. О., Попович І. Ю., Литовченко І. Ю., Ніколішин І. А., Лемешко А. В. ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. ‒ u 2020 00025 ; заявл. 02.01.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. 13.