Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит: нові методи лікування

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит: нові методи лікування : матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. з міжнар. участю «УМСА – століття інноваційних напрямків та наукових досягнень (до 100-річчя заснування УМСА)», (м. Полтава, 8 жовтня 2021 р.) / Т. О. Дев’яткіна, І. Ю. Литовченко, А. В. Марченко [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2021. – № 3 (дод.). – С. 26–27.