Особенности строения микроциркуляторного русла периферических отделов лёгкого крысы

Анотація

Проведение экспериментальных морфологических исследований с использованием лабораторных животных требует от учёных знаний видовых отличий строения их организма. Изучение специфики гистологического строения лёгкого крыс контрольных групп показало, что оно имеет существенные особенности, которые необходимо учитывать при оценивании результатов экспериментальных исследований. Целью нашей работы было изучить особенности строения микроциркуляторного русла периферических отделов лёгких белых крыс линии Вистар в норме.
Проведення експериментальних морфологічних досліджень з використанням лабораторних тварин вимагає від вчених знань видових відмінностей будови їх організму. Вивчення специфіки гістологічної будови легкого щурів контрольних груп показало, що воно має істотні особливості, які необхідно враховувати при оцінюванні результатів експериментальних досліджень. Метою нашої роботи було вивчити особливості будови мікроциркуляторного русла периферичних відділів легких білих щурів лінії Вістар в нормі.

Опис

Ключові слова

строение организма, крысы, будова організму, щури

Бібліографічний опис

Особенности строения микроциркуляторного русла периферических отделов легкого крысы / С. М. Билаш, Е. Н. Пронина, М. Н. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова, Е. Н. Люлька / VƏLİ YUSİF OĞLU AXUNDOVUN : 100 illik yubileyinə həsr həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezislər. – Baki, 2016. – С. 88.