Сучасні аспекти медичної освіти, від теорії до практики

Анотація

В статті проаналізовано основні напрямки розвитку сучасної медичної освіти в сфері науково-технічного прогресу та розвитку медицини, які допомагають підвищити якість підготовки майбутніх лікарів в системі післядипломної освіти.
The article analyzes the main directions of development of modern medical education in the field of scientific and technological progress and development of medicine, which help to improve the quality of training of future doctors in the system of postgraduate education.

Опис

Ключові слова

медична освіта, післядипломна освіта, лікар, medical education, postgraduate education, doctor

Бібліографічний опис

Сучасні аспекти медичної освіти, від теорії до практики / Є. Є. Виженко, О. А. Стасюк, О. М. Макарова, І. A. Ніколішин // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 36–37.