Становлення медичної реабілітації в західних країнах та в Україні

Анотація

Проблема медичної реабілітації розглядалася в працях багатьох провідних вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: А.Н. Белова, О.Н. Щепетова, В.П. Лисенюка, В.О. Малахова, Г.М. Кошелєвої, О.В. Родіна, І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленка, Л.Л. Примачок, І. Сисоєнко та ін. Дослідження наукових праць вказує на те, що дана проблема завжди була і залишається ключовою в медицині. Однак, зважаючи на широкий спектр внеску зазначених вище науковців, слід сказати, що потребує більш грунтовного вивчення зарубіжний досвід у медичній реабілітації та впровадження його в Україні. Медична реабілітація – це комплекс заходів медикаментозного та лікувального призначення, які спрямовані на відновлення здоров’я хворого та недопущення інвалідності.

Опис

Ключові слова

медична реабілітація, зарубіжний досвід

Бібліографічний опис

Становлення медичної реабілітації в західних країнах та в Україні / В. М. Ждан, І. А. Голованова, С. В. Харченко, Н. О. Ляхова, О. Я. Вовк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи», м. Полтава, 8 вересня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 5–8.