Спосіб спрощеної експрес-діагностики недостатності фтору в емалі зубів

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Опис

Ключові слова

експрес-діагностика, іони фтору, амінофториди

Бібліографічний опис

Пат. 75588 України на корисну модель, МПК (2012.1) А 61К 49/00. Спосіб спрощеної експрес-діагностики недостатності фтору в емалі зубів / Падалка І. О., Скрипников П. М., Падалка А. І. ; заявник і власник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава». – № U 201205374 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.