Порівняльна морфологія вставних проток піднижньощелепної слинної залози людини та щурів

Ескіз недоступний

Дата

2023-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Анотація

Різниця будови вставних проток ПНЩСЗ людини та лабораторних щурів полягає лише в кількісному співвідношення структурних компонентів та їх лінійних розмірів. Протокова система ПНЩСЗ щурів додатково представлена гранулярними протоками, які відсутні в ПНЩСЗ людини.

Опис

Ключові слова

слинні залози щурів, слинні залози людини, вставні протоки

Бібліографічний опис

Ткаченко О. Т. Порівняльна морфологія вставних проток піднижньощелепної слинної залози людини та щурів / І. В. Заказникова, О. Т. Ткаченко, В. П. Білаш // Матеріали ХХ наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2023», м. Вінниця, 21–22 квітня 2023 р. – Вінниця, 2023. – С. 206.