Спосіб комплексного лікування дітей з гострими тонзилітами, риносинуситами, стоматитами і отитами із застосуванням препарату на основі Streptococcus salivarius K12 та вітаміну D

Анотація

Запропонована технологія дозволяє скоротити терміни лікування дітей з гострими респіраторними захворюваннями, а також зменшити потребу в призначенні антибактеріальних препаратів. У групі дітей віком від 3 до 7 років, які отримували препарат Бактобліс® впродовж 10 днів у комплексі з протокольною схемою лікування гострого риносинуситу, тонзиліту, стоматиту і отиту спостерігалось достовірне покращення перебігу захворювання (р<0,01) та більш швидкий регрес клінічної симптоматики. Окрім того, у пацієнтів даної групи у 1,5–2 рази рідше виникала необхідність у застосуванні антибактеріальних препаратів. Отримані результати демонструють перевагу комбінації стандартної схеми лікування гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей із 10-денним курсом препарату Бактобліс® у порівнянні з результатами, отриманими в групі контролю.

Опис

Ключові слова

діти, гострі респіраторні захворювання верхніх дихальних шляхів, регрес клінічної симптоматики, лікування, Бактобліс®

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології № 0117U004683. Спосіб комплексного лікування дітей з гострими тонзилітами, риносинуситами, стоматитами і отитами із застосуванням препарату на основі Streptococcus salivarius K12 та вітаміну D / Т. О. Крючко, О. Я. Ткаченко, І. М. Несіна, Т. В. Кушнерева, Н. В. Кузьменко ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0623U000014. – Дата реєстрації: 12.01.2023.