Основы общей патологіи : руководство къ изученію физіологіи больнаго человѣка

Ескіз недоступний

Дата

1894

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Изданіе К. Л. Риккера

Анотація

Опис

Ключові слова

раритетні видання, основи загальної паталогії, фізіологія людини

Бібліографічний опис

Подвысоцкій В. В. (Профессоръ Императорскаго Унив. Св. Владиміра (Кіевъ). Основы общей патологіи : руководство къ изученію физіологіи больнаго человѣка. Томъ второй. Термопатологія и общая патологія инфекціонныхъ болѣзней, съ приложеніемъ статьи И. И. Мечникова объ иммунитетѣ. Съ 40 рисунками въ текстѣ и 4 раскрашенными таблицами / В. В. Подвысоцкий. – С.-Петербургъ : Изданіе К. Л. Риккера, Невскій проспектъ, № 14, 1894 (Типо-литографія Шредера. С. Петербургъ. Гороховая 49). – 305 с. : ил.