Структурные элементы функциональной перестройки жевательного аппарата

Ескіз недоступний

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

За допомогою гістотолографічного дослідження рецепторного апарату власне жувального м’яза (m. masseter) людини отримані дані про форму, розмір, будову та іннервацію нервово-м’язових веретен.
The results of hypsographic investigation of receptor apparatus of a in masseter of a man there were obtaicmed the data on the form, size, structure and in nervation of nervo-muscuiar fibroses.

Опис

Ключові слова

прикус, що знижується, перебудова рефлексів жувальної системи, власне жувальний м’яз, нервово-м'язове веретено, bite that lowers, recoust-ruction of mastication system reflexes, musculus massater, nervo-muscuiar fibroses

Бібліографічний опис

Тумакова Е. Б. Структурные элементы функциональной перестройки жевательного аппарата / Е. Б. Тумакова, В. Н. Дворник // Український стоматологічний альманах. – 2006. – № 1, т. 1. – С. 77–79.