Робочий зошит - шлях до підвищення рівня професійної підготовки студентів-медиків

Анотація

Висвітлено значення робочого зошита як базового методичного забезпечення для покращення практичних знань, умінь і навичок студентів-медиків.
The aim of the article is to convey the importance of a workbook as a basic methodological tool for improving the practical knowledge, skills and skills of medical students.

Опис

Ключові слова

методичне забезпечення, робочий зошит, самостійна робота, професійна підготовка, студенти-медики, methodological support, workbook, independent work, vocational training, medical students

Бібліографічний опис

Робочий зошит - шлях до підвищення рівня професійної підготовки студентів-медиків / О. Д. Іващенко, Ю. Б. Нікозять, В. Ю. Цубер [та ін.] // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 94–95.