Спосіб лікування синдрому післяопераційної нудоти та блювання у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Відноситься до галузі медицини. До анестезіології. Спосіб профілактики синдрому післяопераційної нудоти та блювання у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії. Відрізняється тим, що ондансетрон дозою 8 мг застосовують у комбінації з клонідіном дозою 0,1 мг за 30 хвилин до оперативного втручання, що зменшує частоту виникнення синдрому післяопераційної нудоти та блювання у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії. Підтвердження ефективності даного способу здійснюється збільшенням ефективності комбінації препаратів, зменшенням частоти виникнення синдрому післяопераційної нудоти та блювання до 21,7%.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель № 117833 UA МПК 2017.01 А61К 31/00. Спосіб лікування синдрому післяопераційної нудоти та блювання у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії / А. І. Могильник ; заявник і патентовласник Вищий державний навчальний Заклад України "Українська медична стоматологічна академія". – № u 2017 00763 ; заявл. 27.01.2017 ; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.