Сучасний погляд на роль фізіологічних та генетичних чинників у розвитку артеріальної гіпертензії

Ескіз недоступний

Дата

2011-05-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Значні успіхи генетики, розшифровка структури генома людини дозволили досягти значного прогресу в розумінні природи і механізму виникнення ряду захворювань. При цьому дослідження поліморфізму генів ряду факторів, що грають роль при різних патологіях, все більш враховуються в теперішній час. Ці дослідження допомагають визначати показання для окремих лікарських препаратів, вказують на ймовірний прогноз захворювань. Розвиток генетики та геноміки ставлять все нові задачі перед дослідниками, відкривають нові перспективи вивчення патогенезу захворювань; Значительные успехи генетики, расшифровка структуры генома человека позволили достичь большого прогресса в понимании природы и механизма возникновения ряда заболеваний. При этом изучение полиморфизма генов ряда факторов, играющих роль при различных патологиях, все больше учитываются в настоящее время. Эти исследования помогают определить показания для отдельных лекарственных препаратов, указывают на вероятный прогноз заболеваний. Развитие генетики и геномики ставит все новые задачи перед исследователями, открывают новые перспективы изучения патогенеза заболеваний; Significant advances of genetics, deciphering of the structure of the human genome have led to great progress in understanding the nature and mechanism of several diseases.The study of genetic polymorphism of several factors that play a part in various pathologies, is progressively taked into account. These studies help to evaluate the indications for individual drugs, indicate the likely prognosis of the disease.Development of genetics and genomics raises new challenges for researchers, new prospects for studying the pathogenesis of disease.

Опис

Ключові слова

фізіологія, генетика, артеріальна гіпертензія, физиология, генетика, артериальная гипертензия, physiology, genetics, arterial hypertension

Бібліографічний опис

Шликова О. А. Сучасний погляд на роль фізіологічних та генетичних чинників у розвитку артеріальної гіпертензії / О. А. Шликова // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2011. — Т. 11, № 2. — С. 200—202.