Репозиційний затискач «Шилоцапка»

Ескіз недоступний

Дата

2022-06-15

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 151189 Україна, МПК A 61 В 17/30 (2006.01), A 61 В 17/56 (2006.01). Репозиційний затискач «Шилоцапка» / С. О. Литовченко, О. В. Пелипенко, О. С. Ковальов ; заявник і патентовласник Полтавський державний медичний університет. – № u 2021 07436 ; заявл. 20.12.21 ; опубл. 15.06.22, Бюл. № 24.