Апарат для лікування контрактур нижньої щелепи

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 37508, МПК (2006), А 61С 13/007 Апарат для лікування контрактур нижньої щелепи / Новіков В. М., Дворник В. М., , Рибалов О. В., Кіндій В. Д. ; заявник та патентовласник ВДНЗУ «УМСА». – u 200809187 ; заявл. 14.07.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22.