Виробнича лікарська практика з гінекології : Практикум з організації та проведення виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Анотація

У практикумі висвітлені основні положення про проходження виробничої практики, представлений опис умінь та навичок, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти під час виробничої практики в лікувальнопрофілактичних закладах акушерсько-гінекологічної допомоги. Наведені положення про жіночу консультацію, принципи організації надання гінекологічної допомоги, методики обстеження вагітних жінок та гінекологічних хворих із використанням сучасних клінічних та лабораторноінструментальних методик, які відповідають наказам МОЗ України. У практикумі відображені методи та методики, які відповідають вимогам клінічних протоколів із урахованням досягнень доказової медицини в гінекології. Практикум призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» з Модулю № 4 «Виробнича лікарська практика з гінекології» 4-й рік навчання здобувачів вищої освіти.

Опис

Ключові слова

практика з гінекології, гінекологічна допомога, методика обстеження вагітних жінок

Бібліографічний опис

Виробнича лікарська практика з гінекології : Практикум з організації та проведення виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина» / А. М. Громова, В. В. Талаш, Н. І. Мітюніна, А. Л. Нестеренко, О. М. Кетова ; МОЗ України, Полтавський державний медичний університет, Каф. акушерства та гінекології № 1. – Полтава : Астрая, 2022. – 169 с.