Науковий твір «Модернізація методів контролю якості навчання за допомогою Google Forms»

Анотація

Сучасні процеси діджиталізації освітніх програм вимагають постійного вдосконалення і модернізації роботи з освітніми матеріалами. Проведення тестування за кожною темою модулів є важливим методом контролю якості навчання здобувачів освіти.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 114927 Україна. Науковий твір «Модернізація методів контролю якості навчання за допомогою Google Forms / Т. О. Петрушанко, Н. В. Іленко-Лобач, І. О. Іваницький, Н. М. Іленко. ‒ № с202204087 ; заявл. 09.09.22 ; дата реєстрації 23.09.22 ; опубл. 31.01.23, Бюл. № 73.