Офтальмологія : навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дивосвіт

Анотація

Даний посібник призначений допомогти студентам вищих медичних закладів у вивченні дисципліни, підготовці до практичних занять і здачі підсумкового модульного контролю з модуля "Офтальмологія" за кредитно-модульною системою навчання. Інформація викладена у 13 розділах у вигляді методичних рекомендацій із фаху "Офтальмологія" згідно програми підготовки медичних кадрів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Безкоровайна І. М. Офтальмологія : навч. посіб. для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 248 с.