Тренінгове заняття у вигляді гри – приклад застосування інноваційних технологій на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією

Ескіз недоступний

Дата

2018-05-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Тренінгове заняття у вигляді гри – приклад застосування інноваційних технологій на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, Г. М. Кузь, Л. Б. Єрис, О. І. Тесленко, О. Б. Тумакова, Г. М. Баля // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11 травня 2018 р. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 19.