Взаємозв’язок між фізичним розвитком дітей із патологією опорно-рухового апарату і карієсом зубів

dc.contributor.authorБоднарук, Наталія Іванівна
dc.contributor.authorБезвушко, Ельвіра Валентинівна
dc.contributor.authorBodnaruk, N. I.
dc.contributor.authorBezvushko, E. V.
dc.date.accessioned2019-05-20T12:35:45Z
dc.date.available2019-05-20T12:35:45Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractВивчено і проаналізовано стан фізичного розвитку (ФР) дітей дошкільного віку з патологію опорно-рухового апарату (ОРА) та виявлено взаємозв’язок із карієсом зубів. Було обстежено 357 дітей віком 3-6 років (183 хлопчики і 174 дівчинки), які відвідували дитячі садки, на базі яких є спеціалізовані групи для дітей із порушеннями ОРА. Оцінку ФР дітей проводили за антропометричними показниками – зріст, маса тіла та індекс маси тіла (ІМТ). Стоматологічний статус оцінювали за інтенсивністю карієсу (кп). Установлено, що вага дітей із 3 до 6 років загалом збільшилася на 5,35 кг, а зріст, у середньому, - на 0,17 м. Дослідження кореляційних залежностей між інтенсивністю карієсу (кп) та антропометричними показниками ФР дітей показало наявність зворотних слабких статистично значущих (р<0,05) кореляційних зв’язків між інтенсивністю карієсу і масою тіла дітей (r=-0,13), а також індексом маси тіла (r=-0,15). Між інтенсивністю карієсу і зростом дітей був виявлений прямий слабкий кореляційний зв’язок (r=+0,23, р<0,001). Аналогічні результати виявлено при аналізі кореляційних залежностей між антропометричними показниками ФР та інтенсивністю карієсу окремо в дівчат і хлопців із патологією ОРА; Изучено и проанализировано состояние физического развития (ФР) детей дошкольного возраста с патологией опорно-двигательного аппарата (ОДА) и выявлена взаимосвязь с кариесом зубов. Было обследовано 357 детей в возрасте 3-6 лет (183 мальчика и 174 девочки), которые посещали детские сады, на базе которых имеются специализированные группы для детей с нарушениями ОДА. Оценку ФР детей проводили по антропометрическим показателям - рост тела, масса тела и индекс массы тела (ИМТ). Стоматологический статус оценивали поинтенсивности кариеса (кп). Установлено, что вес детей с 3 до 6 лет суммарно увеличился на 5,35 кг, а рост, в среднем, - на 0,17 м. Исследование корреляционных зависимостей между интенсивностью кариеса (кп) и антропометрическими показателями детей показало наличие обратных слабых статистически значимых (р<0,05) корреляционных связей между интенсивностью кариеса и массой тела детей (r=-0,13), а также индексом массы тела (r=-0,15). Между интенсивностью кариеса и ростом детей была обнаружена прямая слабая корреляционная связь (r=+0,23, р<0,001). Аналогичные результаты выявлены при анализе корреляционных зависимостей между антропометрическими показателями ФР и интенсивностью кариеса отдельно у девочек и мальчиков с патологией ОДА; The state of physical development of the preschool children with pathology of the musculoskeletal system was investigated and analyzed and the relationship with caries was discovered. 357 children aged 3-6 years (183 boys and 174 girls) were examined; they attended kindergartens, which are based on specialized groups for children with pathology of the musculoskeletal system. Assessment of physical development of children was carried out by anthropometric indicators - growth of body, weight and body mass index (BMI). Dental status was evaluated by the intensity of caries (df). It was established that the weight of children from 3 to 6 years in general increased by 5,35 kg and height, on average, 0,17 m. The study of the correlation relationships between the intensity of caries (df) and anthropometric indicators of physical development of the children revealed a weak reversible statistically significant (p <0,05) correlation between the intensity of caries and body weight of children (r = -0,13), and body mass index (r = -0,15). Between intensity of caries and growth of children the direct weak correlation was found (r = + 0,23, p <0.001). Similar results were found during the analysis of correlation relationships between anthropometric indicators of physical development and intensity of caries separately in girls and in boys with the pathology of the musculoskeletal system.uk_UA
dc.identifier.citationБоднарук Н. І. Взаємозв’язок між фізичним розвитком дітей із патологією опорно-рухового апарату і карієсом зубів / Н. І. Боднарук, Е. В. Безвушко // Український стоматологічний альманах. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 37–41.uk_UA
dc.identifier.issn2409-0255
dc.identifier.otherУДК616.314–002:616.7]:616–071.3–053.4
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10402
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУкраїнська медична стоматологічна академіяuk_UA
dc.subjectдіти дошкільного віку з патологією опорно-рухового апаратуuk_UA
dc.subjectфізичний розвитокuk_UA
dc.subjectкарієсuk_UA
dc.subjectдети дошкольного возраста с патологией опорно-двигательного аппаратаuk_UA
dc.subjectфизическое развитиеuk_UA
dc.subjectкариесuk_UA
dc.subjectpreschool children with the pathology of the musculoskeletal systemuk_UA
dc.subjectphysical developmentuk_UA
dc.subjectcariesuk_UA
dc.titleВзаємозв’язок між фізичним розвитком дітей із патологією опорно-рухового апарату і карієсом зубівuk_UA
dc.title.alternativeRelationship between the physical development of children with the pathology of the musculoskeletal system and dental cariesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Bodnaruk_Vzaiemozv’iazok_mizh_fizychnym_rozvytkom.pdf
Розмір:
249.84 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.12 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: