Харьковскій медицинскій журналъ. 1911 г. Томъ XI-й.

Ескіз недоступний

Дата

1911

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

раритетні видання

Бібліографічний опис

Харьковскій медицинскій журналъ = Харьковский медицинский журнал : Органъ Харьковскаго Медицинскаго Общества. Томъ XI-й. 1911. Годъ изданія 6-й : Съ 17 рис. въ тексте, 14 автотип. табл., 2 портретами, 5 табл. діаграммъ на отд. листахъ / подъ редакціей : проф. К. Н. Георгіевскаго, проф. Н. Ф. Мельникова-Разведенкова, д-ра мед. В. И. Недригайлова, д-ра М. М. Трофимова и прив.-доц. В. В. Фавра. – Харьковъ : Типографія и Литографія М. Зильбербергъ и С-вья. Донецъ-Захаржевская ул., с. д. № 6, 1911. – [1-4], 104, 231–292, 105-287, 1–52, 289–379, 53–68, 381–508, 69–101 с. : ил, вкл. л. – Дореформ. орфография.