Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет

Ескіз недоступний

Дата

2000

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія, Полтава

Анотація

Бабіна О.О. Особливості клініки і лікування пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія, Українська медична стоматологічна академія, Полтава, 2000. Захищаються 7 наукових праць. Розглядаються питанням клініки, діагностики, лікування і профілактики пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет. Проведено комплексне обстеження тканин пародонту у дітей пубертатного віку (12 - 16 років), які страждають інсулінзалежним цукровим діабетом тяжкої форми. Наведені дані про клінічні, рентгенологічні, біохімічні, імунологічні зміни при хронічному катаральному гінгівіті і генералізованому пародонтиті, які є проявами пародонтального синдрому у дітей, хворих на діабет, у порівняльному аспекті з даними дітей без фонової патології. Обгрунтований і запроваджений у клініці комплекс лікувально-профілактичних заходів з використанням антиоксидантів (вітамінів А, Е, С) і імуномодулятора (екстракта ехінацеї пурпурової).

Опис

Ключові слова

пародонтальний синдром, цукровий діабет, діти, біохімія, імунологія, антиоксиданти, імуномодулятор

Бібліографічний опис

Бабіна О. О. Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / О. О. Бабіна ; Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2000. – 15 с.