Добовий моніторинг артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Добовий профіль артеріального тиску у хворих с артеріальною гіпертензією. Мета: оцінка взаємозв’язку добового профілю артеріального тиску та параметрів якості життя у хворих на артеріальну гіпертензію. Методи: в дослідженні взяли участь 122 хворих (68 чоловіків та 54 жінок) віком від 24 до 70 років, середній вік - (54.1±2.8) роки. Контрольну групу склали 37 здорових людей аналогічного віку та статі. Для оцінки якості життя використову вали опитувальник "SF-36 Health Status Survey". Кількісно оцінювали показники: фізичне функціонування (PF); рольове функціонування (RP); інтенсивність болю (ВР); загальний стан здоров'я (GH); життєва активність (VT); соціальне функціонування (SF); емоційний стан (RE); психічне здоров'я(МН). Результати: За ступенем нічного зниження (СТО) AT, хворі розподілені на дві групи: І група (п= 51) - неадекватна СНЗ AT, з них < 10% - з підвищенням нічного AT, («нічна» гіпертензія); II група -71 хворих, у яких нормальне нічне зниження ат, (10-20%). Денні показники груш достовірно не розрізнялися за винятком рівня денного АТ. Відмічені відмінності у показниках ранкового підвищення АТ як систолічного, так і діастолічного, і варіабельності АТ в активний період.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Добовий моніторинг артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію / Н. Бурмінова, В. Вітко, І. Івченко [та ін.] ; науковий керівник: Н. Люлька // Актуальні питання клінічної медицини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, м. Полтава, 25 травня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 44–45.