Спосіб видалення вроджених кишкових нориць пупка у дітей

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державний департамент інтелектуальної власності України

Анотація

Спосіб видалення вроджених кишкових нориць пупка у дітей, що включає розтин тканин на вколо нориці і виділення її до стінки тонкої кишки, який відрізняється тим, що виконують циркулярний розтин серозної та м'язової оболонок до слизової на межі переходу нориці в кишку, слизову перетискають затискачем, перев'язують кетгутом, відтинають норицю, а куксу перитонизують окремими вузловими серозно-серозними швами впоперек кишки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Деклараційний пат. на корисну модель № 38598 Україна A 61В 17/32 (2006.01) A 61В 17/32. Спосіб видалення вроджених кишкових нориць пупка у дітей / Є. М. Гриценко, М. І. Гриценко. – u 200809408 ; заявл. 17.07.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.