Типізована морфометрична характеристика анатомічної структури орбіти дорослих людей

Анотація

Актуальною та практично значущою проблемою нормальної анатомії виступає морфометрична характеристика кісткових структур очної ямки (орбіти) за даними томографічної візуалізації. Метою нашого дослідження було встановлення морфометричних показників анатомічної структури орбіти дорослих людей.

Опис

Ключові слова

очна ямка, анатомічна структура орбіти

Бібліографічний опис

Типізована морфометрична характеристика анатомічної структури орбіти дорослих людей / С. О. Дубина, С. І. Сербін, С. В. Бондаренко, М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказнікова // Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : збірка тез та статей наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19–20 жовтня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 54–55.