Пристрій для лікування пацієнтів з вивихом дисків (менісків) скронево-нижньощелепного суглоба

Анотація

Пристрій для лікування пацієнтів з вивихом дисків (менісків) скронево-нижньощелепного суглоба складається з базису шини, піднебенної дуги, похилих площин, піднебенна частина шини (дуга) та сідла, за допомогою яких закріплена дуга в базисі шини, виконані з металу та частково перекривають піднебіння.

Опис

Ключові слова

вивих, скронево-нижньощелепний суглоб, диск, шина

Бібліографічний опис

Пат. № 122513 МПК А51 Р 5/01 (2006.01), А 61 Р 5/058 (2006.01). Пристрій для лікування пацієнтів з вивихом дисків (менісків) скронево-нижньощелепного суглоба / Лунькова Ю. С., Новіков В. М., Березій М. В. ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. – № u 2017 08098 ; заявл. 03.08.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.