Медична технологія зміни адгезивних властивостей клінічних ізолятів streptococcus mitis під впливом антисептиків

Анотація

Адгезивні властивості клінічних ізолятів під дією Декасану та Йодоформу визначали за методикою В.І. Бриліс з використанням еритроцитів крові групи І (0) Rh+. Оцінювали дію СБсК Декасану та Йодоформу на адгезивні властивості досліджуваних клінічних ізолятів враховуючи індекс адгезії мікроорганізмів. За методикою В.І. Бриліс всі мікроорганізми згідно значенню індекса адгкезії поділяли на мікроорганізми, які не проявляють адгезивність (при ІАМ - ≤ 1.75); мікроорганізми, які відносяться до низькоадгезивних (при ІАМ - 1,75-2,49); мікроорганізми, які є середньоадгезивними (при ІАМ - 2,50-4,0); та мікроорганізми, які є високоадгезивними (при ІАМ - > 4,0). Досліджували як впливає СБсК декаметоксину і йодоформу на адгезивні властивості досліджуваних клінічних ізолятів. Дослідження з антисептиками повторювали тричі, у якості контролю використовували показники індекса адгезивності мікроорганізмів досліджуваних ізолятів без антисептиків.
Adhesive properties of clinical isolates under the influence of Dekasan and Iodoform were determined according to the method of V.I. Brilis using erythrocytes of blood group I (0) Rh+. The effect of SBsK Dekasan and Iodoform on the adhesive properties of the studied clinical isolates was evaluated, taking into account the adhesion index of microorganisms. According to the method of V.I. Brilis, all microorganisms according to the value of the adhesion index were divided into microorganisms that do not show adhesiveness (with IAM - ≤ 1.75); microorganisms that are low-adhesive (with IAM - 1.75-2.49); microorganisms that are moderately adhesive (with IAM - 2.50-4.0); and microorganisms that are highly adhesive (at IAM - > 4.0). We investigated how SBsK of decamethoxine and iodoform affects the adhesive properties of the studied clinical isolates.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології 0623U000093. Медична технологія зміни адгезивних властивостей клінічних ізолятів streptococcus mitis під впливом антисептиків / заяв. В. М. Гаврильєв, Г. А. Лобань, М. М. Ананьєва, Ю. В. Чумак, М. О. Фаустова ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0118U004456. – Дата реєстрації 04.05.2023.