Значення профілактичної медицини сьогодні в Україні

Анотація

Профілактика – один із надзвичайно важливих напрямків медицини, який включає комплекс гігієнічних, медичних, соціально-економічних і санітарно-технічних заходів, спрямованих на усунення факторів ризику, що впливають на здоров’я людини, запобігання виникненню хвороб та забезпечення високого рівня громадського здоров’я населення. Охорона та зміцнення здоров'я – не лише особиста справа кожної людини, а й одне з найважливіших завдань держави. Охорона здоров'я в Україні має профілактичний характер та грунтується на комплексному соціальному, економічному і медичному підході.

Опис

Ключові слова

профілактика, охорона та зміцнення здоров'я, здоровий спосіб життя, види профілактики, громадське здоров'я, профілактична медицина

Бібліографічний опис

Значення профілактичної медицини сьогодні в Україні / К. О. Приліпка, В. О. Коршенко, Т. М. Матвієнко [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», (Київ, 15 березня 2023 р.) / за заг. ред. член-кор. НАМН України, професора С. Т. Омельчука. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2023. – С. 163–164.