Спосіб тотальної епоксидної пластинації клубово-сліпокишкових відділів плодів людини для гістологічних досліджень

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 156070 Україна, МПК (2024.01) A01N 1/00 G01N 1/06 (2006.01) G01N 33/483 (2006.01). Спосіб тотальної епоксидної пластинації клубово-сліпокишкових відділів плодів людини для гістологічних досліджень / Гринь В. Г., Костиленко Ю. П., Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О., Тарасенко Я. А. ; володілець : Полтавський державний медичний університет. – № u 202301741 ; заяв. 17.04.2023 ; опубл. 08.05.2024, Бюл. № 19.