Позитивний імідж викладача ЗВО як складова професіоналізму

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню наукової проблеми удосконалення іміджу викладача закладу вищої освіти. Увага акцентується на тому, що якісна професійна підготовка майбутніх фахівців безпосередньо залежить від особистості викладача. Пропонуються результати опитування студентської молоді та викладачів щодо іміджу викладача в освітньому процесі. Наведено результати обробки відповідей респондентів, що систематизовані у позитивні та негативні характеристики. З ’ясовано, що значна увага приділяється не зовнішньому, а на внутрішньому світові викладача ЗВО, увагу зосереджено на його професіоналізмі, що має спонукати викладача до постійного самовдосконалення.

Опис

Ключові слова

викладач ЗВО, імідж викладача, позитивний імідж, негативний імідж, педагогічна майстерність, професійна компетентність

Бібліографічний опис

Плачинда Т. С. Позитивний імідж викладача ЗВО як складова професіоналізму / Т. С. Плачинда // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 321–324.