Спосіб комплексного лікування дітей з гострими тонзилітами, риносинуситами, стоматитами і отитами із застосуванням препарату на основі Streptococus salivarius K 12 та вітаміну D

Анотація

Запропонований спосіб комплексної терапії дозволяє скоротити терміни лікування дітей з гострими респіраторними захворюваннями, а також зменшити потребу в призначенні антибактеріальних препаратів. У групі дітей віком від 3 до 7 років, які отримували препарат Бактобліс® впродовж 10 днів у комплексі з протокольною схемою лікування гострого риносинуситу, тонзиліту, стоматиту і отиту спостерігалось достовірне покращення перебігу захворювання (р<0,01) та більш швидкий регрес клінічної симптоматики. Окрім того, у досліджуваних пацієнтів у 1,5–2 рази рідше виникала необхідність у застосуванні антибактеріальних препаратів. Отримані результати демонструють перевагу комбінації стандартної схеми лікування гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей із 10-денним курсом препарату Бактобліс® у порівнянні з результатами, отриманими в групі контролю.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Спосіб комплексного лікування дітей з гострими тонзилітами, риносинуситами, стоматитами і отитами із застосуванням препарату на основі Streptococus salivarius K 12 та вітаміну D / Т. О. Крючко, І. М. Несіна, О. Я. Ткаченко, Т. В. Кушнерева, Н. В. Кузьменко, М. О. Мельник // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров᾽я. – 2023. – Вип. 9. – С. 121–123.