Вплив факторів ризику на формування артеріальної гіпертензії серед дорослого населення міста Полтава

Анотація

Актуальність проблеми. Хронічні неінфекційні захворювання, серед яких провідну роль відіграють хвороби системи кровообігу, прийнято називати «хворобами цивілізації» і саме вони визначають рівень захворюваності, непрацездатності та смертності як в розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються. За визначенням Європейського регіонального бюро ВООЗ, вони являють собою основну проблему для охорони здоров’я в Європейському регіоні.; Актуальность проблемы. Хронические неинфекционные заболевания, среди которых ведущую роль играют болезни системы кровообращения, принято называть «болезнями цивилизации» и именно они определяют уровень заболеваемости, нетрудоспособности и смертности как в развитых, так и в развивающихся. По определению Европейского регионального бюро ВОЗ, они представляют собой основную проблему для здравоохранения в Европейском регионе.; Relevance of the problem. Chronic non-infectious diseases, among which the leading role is played by diseases of the circulatory system, are called "diseases of civilization" and they determine the level of morbidity, disability and mortality both in developed countries and in developing countries. According to the WHO Regional Office for Europe, they represent a major health problem in the European Region.

Опис

Ключові слова

хронічні неінфекційні захворювання, хвороби системи кровообігу, первинна профілактика, хронические неинфекционные заболевания, болезни системы кровообращения, первичная профилактика, chronic non-infectious diseases, circulatory system diseases, primary prevention

Бібліографічний опис

Вплив факторів ризику на формування артеріальної гіпертензії серед дорослого населення міста Полтава : інформаційний лист № 58-2016 / В. М. Ждан, І. А. Голованова, Л. І. Закрутько, М. В. Хорош. – Київ, 2016. – 4 с.