Сучасний погляд на формування екологічної компетентності здобувачів освіти фахового медико-фармацевтичного коледжу

Анотація

В умовах сьогодення вміння людини бути креативною, здатною до навчання, швидко реагувати на зміни навколишнього середовища, приймати рішення, володіти сучасними технологіями – це невід’ємні риси, якими повинна володіти сучасна особистість. Тому питання формування компетентностей майбутніх фахівців є надзвичайно актуальним, постійно досліджується, а реалізація компетентісного підходу є досить актуальною проблемою у сучасній освіті. Набуття освітніх компетентностей вважається нормою освіченості здобувача освіти. Це надає йому можливість повноцінно виконувати обов’язки у сфері своєї діяльності.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Воробйова О. М. Сучасний погляд на формування екологічної компетентності здобувачів освіти фахового медико-фармацевтичного коледжу / О. М. Воробйова, Н. П. Куценко // Сучасні напрями розвитку педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства : матеріали міжнар. спеціалізованої наук. конф., м. Тернопіль, 19 березня, 2021 р. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. – С. 24–27.