Загальні принципи планування та технологія виготовлення знімних протезів

Анотація

Навчальний посібник складено у відповідності до підготовки навчальної літератури для здобувачів вищої освіти згідно програми підготовки магістрів та молодших бакалаврів стоматології. Текст ілюстровано малюнками. Надані матеріали для самоконтролю.

Опис

Ключові слова

знімне протезування, технологія виготовлення, ортопедичні конструкції, бюгельний протез, частковий знімний пластинковий протез, повний знімний пластинковий протез

Бібліографічний опис

Загальні принципи планування та технологія виготовлення знімних протезів : навч. посіб. / Д. М. Король, К. Д. Тончева, Р. В. Козак, Д. В. Калашніков, С. Г. Зубченко, О. Д. Оджубейська. – Полтава : ПП Астрая, 2022. – 230 с.