Роль поєднання теоретичного рівня підготовки студентів з опануванням практичних навичок при викладанні оперативної хірургії та топографічної анатомії

Ескіз недоступний

Дата

2014-05-15

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Анотація

Навчальний процес на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії в Українській медичній стоматологічній академії повністю відповідає вимогам сучасності і спрямований на поєднання достатнього теоретичного рівня підготовки студентів з опануванням кожним з них практичними навичками як по топографічній анатомиї ділянок, так і проведенні основних оперативних втручань, які передбачені навчальними програмами.

Опис

Ключові слова

практичні навички, оперативчна хірургія

Бібліографічний опис

Роль поєднання теоретичного рівня підготовки студентів з опануванням практичних навичок при викладанні оперативної хірургії та топографічної анатомії / О. М. Проніна, А. М. Білич, С. І. Данильченко [та ін.] // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяч. 160-річчю з дня народж. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – Ч. 1. – С. 318–319.