Трубка ендотрахеальна з системою для екстратубажного введення речовини

Анотація

Трубка ендотрахеальна з системою для екстратубажного введення речовин, що включає інтубаційну трубку із конектором та герметизуючою манжетою, яка відрізняється тим, що лікарські засоби вводяться через канал в порожнину герметизуючої манжети, у стінках якої виконані перфоративні зрошуючі отвори діаметром 0,3 мм.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 114461 Україна A61M 16/04 (2006.01). Трубка ендотрахеальна з системою для екстратубажного введення речовини / В. І. Похилько, Д. А. Шкурупій, О. М. Ковальова, Н. С. Артемова, С. А. Бурка, Ю. І. Чернявська, Г. О. Соловйова – u201609261; Заявл. 05.09.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.