Практическія замҍтки

Ескіз недоступний

Дата

1906

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гофунг Е. Практическія замҍтки / Е. Гофунг // Зубоврачебный вестникъ = Зубоврачебный вестник : [ежемесячный журналъ]. 1906. № 1–12 / редакторъ Фр. Звержховскій ; издатель Н. Шпигельглазъ. – [С.-Петербургъ] : [б. и.], (Типографія С. Л. Кинда. Казанская ул., № 44), 1906. – № 8. – С. 577–579.