Спосіб визначення протигрибкової дії емульсії евгенолу в полісорбаті-80 на еталонний штам Candida albicans

Анотація

Проведені авторами спостереження під час комплексного вивчення дії евгенолу дозволили розробити та запропонувати новий спосіб визначення дії евгенолу, який включає застосування еталонного штаму Candida albicans.
The observations made by the authors during the comprehensive study of the effect of eugenol allowed to develop and propose a new method of determining the effect of eugenol, which includes the use of the reference strain of Candida albicans.

Опис

Ключові слова

протимікробна дія, Candida albicans, евгенол, евгенол, antimicrobial action, Candida albicans, eugenol

Бібліографічний опис

Спосіб визначення протигрибкової дії емульсії евгенолу в полісорбаті-80 на еталонний штам Candida albicans : реєстр № 62/8/22 / В. П. Полянська, В. І. Федорченко, С. В. Зачепило, Н. О. Боброва, Г. А. Лобань // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. ‒ 2022. ‒ Вип. 8. – С. 79–80.