Можливості та виклики використання телемедицини в стоматології

Анотація

Телемедицина, також відома як телездоров'я, – це використання цифрових технологій для надання медичних послуг на відстані. Ця інноваційна технологія суттєво вплинула на галузь охорони здоров'я, і стоматологія не є винятком. Телемедицина в стоматології – це використання телекомунікаційних технологій для дистанційного надання стоматологічних консультацій, обстежень та лікування.

Опис

Ключові слова

телемедицина, стоматологія

Бібліографічний опис

Можливості та виклики використання телемедицини в стоматології / К. В. Марченко, О. В. Добровольська, Т. В. Перепелова, О. В. Добровольський // Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 лютого 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 124–126.