Роль виховної роботи у формуванні моральних цінностей у студентів медичних закладів фахової передвищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Суми, 2022

Анотація

Вирішення проблем розбудови Української держави, яка з повним правом має посісти гідне місце в сучасному глобалізованому світовому просторі, значною мірою залежить від системи освіти. Саме освіта перетворюється на стратегічно важливу сферу суспільного життя, що визначає поступальний розвиток країни. При цьому перед вітчизняною освітою постають завдання не лише передати певну суму знань, сформувати необхідні вміння та навички, але й створити умови для самореалізації особистості, збагачення її внутрішнього світу, розвитку кращих рис характеру. Тобто мова йде про гармонізацію процесу професійного та духовного становлення молодої людини. Це повною мірою стосується і медичних закладів фахової передвищої освіти. Адже неможливо уявити собі майбутнього молодого фахівця системи охорони здоров’я, який хоча й оволодів професійними компетенціями, але не усвідомлює цінності людського життя, є байдужим до чужого болю, не керується принципами моралі та деонтології.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гончаренко Н. І. Роль виховної роботи у формуванні моральних цінностей у студентів медичних закладів фахової передвищої освіти / Н. І. Гончаренко, В. В. Прокопенко // Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф. – Суми : КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. – С. 197–200.