Спосіб визначення чутливості Staphilococcus epidermidis до дії антисептиків

Ескіз недоступний

Дата

2024-01-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Анотація

Спосіб визначення чутливості Staphylococcus epidermidis до дії антисептиків включає проведення дослідження на мікробному інокулюму за стандартом мутності McFarland та інкубування протягом доби при температурі 35-36 С. Як досліджувані культури мікроорганізмів використовують типові штами Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 та клінічні ізоляти мікроорганізмів Staphylococcus epidermidis шляхом приготування мікробного інокулюма, яким просочують стерильний ватний тампон, і рівномірно наносять інокулят штриховими рухами на всю поверхню агару в трьох напрямках, повертаючи чашку Петрі для отримання суцільного газону. Визначення проводять на середовищі МюлераХінтона. Як антисептики використовують розчини Декасану, Хлоргексидину, 5 % спиртовий розчин Йодоформу, якими просочують паперові диски, і наносять стерильним пінцетом не пізніше 15 хв. після інокуляції агару.
A method for determining the sensitivity of Staphylococcus epidermidis to antiseptics includes a test on microbial inoculum according to the McFarland turbidity standard and incubation for a day at a temperature of 35-36 C. Typical strains of Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 and clinical isolates of Staphylococcus epidermidis microorganisms are used as test cultures by preparing a microbial inoculum, which is impregnated with a sterile cotton swab, and applying the inoculum evenly with strokes over the entire surface of the agar in three directions, turning the Petri dish to obtain a continuous lawn. The determination is made on Muller-Hinton medium. As antiseptics, solutions of Decasan, Chlorhexidine, 5% alcohol solution of Iodoform are used, which are impregnated with paper disks and applied with sterile tweezers no later than 15 minutes after agar inoculation.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 155160 Україна, МПК(2024. 01) C 12Q 1/04(2006.01) С 12R 1/45(2006/01) G 01N 1/28 (2006.01) G 01N33/00. Спосіб визначення чутливості Staphilococcus epidermidis до дії антисептиків / Чумак Ю. В., Лобань Г. А., Фаустова М. О., Ананьєва М. М., Аветіков Д. С. ; заявник та патентовласник Полтавський державний медичний університет. – № u 2023 02580 ; заявл. 29.05.2023 ; опубл. 24.01.2024, Бюл. № 4.