Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини

Ескіз недоступний

Дата

1997

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський державний медичний університет, Харків

Анотація

Одонтологія складається як і з морфології зубів, так і з різноманітних аспектів профілактики, клініки та лікуванні їх хвороб. Одонтологічна термінологія, якою користуються закордонні дослідницькі та лікувальні стоматологічні центри, у нашій країні зустрічаються тільки в біологічних науках, а в медицині та стоматології представлена переважно термінами основних морфологічних утворень (Міжнародна анатомічна номенклатура, 1980; Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура, 1993; А.І. Борисевич, В.Г. Ковешников, О.Ю. Роменський, 1990). Остання фундаментальна праця з одонтології у вітчизняній літературі написана медиком-анатомом 70 років тому (Л.А. Говсєєв, 1926). Водночас антропологічні дослідження, проведені А.А. Зубовим та його школою, показують перспективність цього напрямку при вивченні різних етносів ( А.А. Зубов, 1973; А.А. Зубов та Н.І. Халдєєва, 1989 та інші).Необхідно відзначити, що як у вітчизняній, так і у закордонній літературі накопичено значний фактичний матеріал, який дозволяє скласти картину географічної мінливості одонтологічних ознак. Одержано таксономічну значимість максимальної вираженості тих чи інших одонтологічних ознак (фенів) при аналізі міжпопуляційних зв'язків (G.Wajman, C. Levey, 1979; А.А. Зубов, Н.І. Халдєєва, 1993).

Опис

Ключові слова

зуби людини, моляри, одонтогліфіка, гістотопографія, морфогенез

Бібліографічний опис

Скрипников П. М. Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.39 «Патологічна анатомія» / П. М. Скрипников. – Харків, 1997. – 24 с.