Спосіб оптимізації післяопераційної аналгезії пацієнтів після торакотомічних оперативних втручань

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ІНАМНУ

Анотація

Спосіб оптимізації післяопераційної аналгезії пацієнтів після торакотомічних оперативних втручань, що включає системне застосування промедолу в комбінації з парацетамолом, який відрізняється тим, що додатково з метою покращення післяопераційного знеболення проводиться інтраопераційний торакальний паравертебральний блок з використанням 5 мл 0,5 % бупівакаїну з додаванням 2,5 мг морфіну.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 131231, UA, МПК (2018.01) A61K 31/00 A61K 31/167, A61K 31/485. Спосіб оптимізації післяопераційної аналгезії пацієнтів після торакотомічних оперативних втручань / Могильник А. І. ; заявник і патентовласник Вищий державний навчальний Заклад України "Українська медична стоматологічна академія" – № u 2018 07135, заяв. 25.06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.