Спосіб дослідження ангіоархітектоніки тонкої кишки білих щурів

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)

Анотація

Спосіб дослідження ангіоархітектоніки тонкої кишки білих щурів, що включає отримання даних про специфіку відмінності внутріорганної ангіоархітектоніки, вивчення особливостей структури васкуляризації та проведення стереологічного аналізу кровоносного русла тонкої кишки білих щурів, який відрізняється тим, що для дослідження використовують тонку кишку білих щурів, фіксацію препаратів здійснюють у 10 % розчині формаліну протягом двох діб, для ущільнення біологічного матеріалу використовують ущільнювач - епоксидну смолу "Хімконтакт-Епокси".

Опис

Ключові слова

спосіб дослідження, ангіоархітектоніка, тонка кишка, білі щури

Бібліографічний опис

Пат. України на корисну модель № UA 141481. Спосіб дослідження ангіоархітектоніки тонкої кишки білих щурів / В. Г. Гринь ; заявник і патентовласник Українська медична стоматологічна академія. – u 2019 10086 ; заявл. 30.09.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.