Traumatology of maxillofacial region

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Підручник для іноземних студентів четвертого курсу стоматологічного факультету з дисципліни «Хірургічна стоматологія » містить інформацію щодо питаннь черепно-щелепно-лицевоі хірургії, зокрема ,клініки, діагностики та лікування переломів кісток лицевого скелету , пошкоджень мяких тканин обличчя, які оперуються в ургентному порядку. Надаються особливості догляду за постраждалими . Розрахований на іноземних англомовних студентів та викладачів, які викладають цей розділ на англійській мові; Text-book for foreign students of the fourth year The stomatological faculty on discipline "Surgical stomatology" contains information on questions of cranio-maxillo-facial surgery, in particular, clinics, diagnostics and treatment of fractures of the bones of the facial skeleton, damages of soft facial tissues, which are operated in an urgent order. There are features of care for the victims. Designed for foreign English-speaking students and teachers who teach this section in English.

Опис

Ключові слова

traumatology, maxillofacial region, травматология, челюстно-лицевая область, травматологія, щелепно-лицева ділянка

Бібліографічний опис

Skikevich M. G. Traumatology of maxillofacial region : text-book [for the students of the department of dentistry of III-IV level accreditation] / M. G. Skikevich , V. M. Gavriljev. — Poltava, 2008. — 187 p.