Спосіб визначення чутливості Staphilococcus aureus до дії антисептиків

Ескіз недоступний

Дата

2024-01-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Анотація

Спосіб визначення чутливості Staphylococcus aureus до дії антисептиків, що включає використання середовища Мюлера-Хінтона та проведення дослідження на мікробному інокулюмі, який еквівалентний 0,5 за стандартом мутності McFarland, шляхом просочування стерильного ватного тампона і рівномірного нанесення інокуляту, який відрізняється тим, що як досліджувані культури мікроорганізмів використовують типові штами Staphylococcus aureus ATCC 25923 та клінічні ізоляти мікроорганізмів Staphylococcus aureus, а як антисептики використовують розчини Декасану, Хлоргексидину, 5 % спиртовий розчин Йодоформу, якими просочують паперові диски, і наносять стерильним пінцетом не пізніше 15 хв після інокуляції агару з подальшим інкубуванням протягом доби при температурі 35- 36 °C.
The method for determining the sensitivity of Staphylococcus aureus to antiseptics includes the use of Muller-Hinton medium and the test on a microbial inoculum equivalent to 0.5 according to the McFarland turbidity standard by impregnating a sterile cotton swab and applying the inoculum evenly. Typical strains of Staphylococcus aureus ATCC 25923 and clinical isolates of Staphylococcus aureus are used as the test cultures of microorganisms. Antiseptics used are Decasan, Chlorhexidine, and 5% alcohol iodoform solutions, which are impregnated on paper disks and applied with sterile tweezers no later than 15 minutes after agar inoculation, followed by incubation overnight at 35-36 °C.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 155159 Україна, МПК(2024. 01) C12Q 1/00 C12Q 1/20(2006.01) С12R 1/445(2006/01) G 01N 1/28 (2006.01) G 01N33/00. Спосіб визначення чутливості Staphilococcus aureus до дії антисептиків / Чумак Ю. В., Лобань Г. А., Фаустова М. О., Ананьєва М. М., Аветіков Д. С. ; заявник та патентовласник Полтавський державний медичний університет. – № u 2023 02579 ; заявл. 29.05.2023 ; опубл.24.01.2024, Бюл. № 4.